Mentor CzechDemo

Agentura CzechInvest aktivně podporuje české podniky – od těch nejmenších, až po velké korporace. Poskytuje komplexní služby i podporu, které firmám slouží k dalšímu rozvoji.
Na nejmenší podniky je zaměřen projekt CzechDemo, do kterého máte nyní možnost se zapojit a pomoci českým firmám růst a uspět na poli mezinárodní konkurence.

Vaším hlavním úkolem bude předat své zkušenosti s přípravou jednání a prezentací před investory a připravit účastníky projektu CzechDemo na jejich účast na vybrané akci v zahraničí tak, aby co nejvíce zúročili poskytnuté zvýhodněné služby. Vaše práce bude spočívat v osobním setkání s jednotlivými účastníky, během kterého připravíte podklady důležité pro přihlášení na akci, připravíte popřípadě i natrénujete prezentaci, jednání před investory a pro účast v soutěži.

 

Jaká bude Vaše pracovní náplň?

 • Asistence při tvorbě prezentace účastníka na soutěž a prezentaci na akci
 • Školení networkingových, prezentačních a vyjednávacích dovedností
 • Poradenství v oblasti rizikového kapitálu a obchodního partnerství a marketingu

 

Co od Vás očekáváme a jaké máme požadavky?

Obecná kritéria:

 • Schopnost určování priorit, výborný time management
 • Komunikační a organizační schopnosti
 • Zodpovědný a aktivní přístup
 • 5letá pracovní zkušenost
 • Komunikativní znalost angličtiny
 • Způsobilost k právním úkonům
 • Trestní bezúhonnost

 

Kvalifikační kritéria uchazeč musí splnit 2 z následujících kritérii:

 1. kritérium – splnění jedné z možností a, b znamená splnění 1. kritéria

1a. V uplynulých třech letech jste měli zkušenost s mentorováním v oblasti prezentačních dovedností alespoň pěti podnikatelských subjektů při přípravě na matchmakingové akce, soutěže, obchodní jednání nebo prezentace před investory.

1b. V uplynulých třech letech jste měli alespoň jednu prokazatelnou zkušenost s aktivní účastí na matchmakingové akci, soutěži nebo pitchi (např. jako člen poroty, prezentující zástupce společnosti).

 1. kritérium – splnění jedné z možností a, b znamená splnění 2. kritéria

2a. V uplynulých třech letech jste měli zkušenost s mentorováním v oblasti business plánu alespoň pěti podnikatelských subjektů.

2b. V uplynulých pěti letech po dobu alespoň dvou let jste působili v investorské skupině, která se zaměřovala zejména na podnikatelské subjekty.

 

Výhodou:

 • Organizace seminářů, spolupráce s inkubátory, akcelerátory
 • Působení nebo spolupráce v investiční skupině
 • Působení v zahraniční společnosti/zkušenost s mentorování zahraniční společnosti/příprava české společnosti pro působení v zahraničí
 • Spolupráce se start-upy nebo s inovativní společností do 5 let stáří s maximálně 50 zaměstnanci
 • Zkušenosti s mentorováním MSP pro účast na mezinárodní soutěži

 

Co Vám můžeme nabídnout?

 • Příležitost podílet se na rozvoji podnikatelského prostředí v ČR
 • Navázání kontaktů s nově vznikajícími inovativními firmami s růstovým potenciálem
 • Šanci být součástí projektu, který pomáhá začínajícím podnikatelům k mezinárodní expanzi
 • Umístnění medailonku, fotografie a odkazu na LinkedIn profil na webu IP
 • Možnost účastnit se networkingových akcí a propojování s partnery
 • Úvazek formou DPČ, možnost spolupráce až do září 2019

 

V případě zájmu zašlete e-mailem strukturovaný životopis společně s přihláškou a všemi přílohami dokládající splnění zvolených kritérií uvedených v přihlášce.

Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení není stanovena. Příjem přihlášek je kontinuální.

 

Kontakt:
Veronika Kudelová, mailto:veronika.kudelova@czechinvest.org, +420 296 342 718, +420 601 122 258

Adresa:
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Personální odbor, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Souhlas uchazeče se zpracováním osobních údajů:
Odesláním životopisu a přihlášky souhlasím s dalším zpracováním mých osobních údajů Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, po dobu trvání účelu výběrového řízení na danou pozici. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a mohu jej kdykoliv písemně odvolat. V takovém případě budou mé osobní údaje skartovány, v případě elektronické formy vymazány, bez možnosti další dispozice s nimi.

Prohlašuji, že mnou dobrovolně poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné.

Souhlasím s dalším zpracováním, uchováním a využitím mých osobních údajů Agenturou v elektronické a/nebo tištěné podobě pouze pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního uchazeče o jiné volné pracovní pozice v této organizaci v případě neúspěchu v tomto výběrovém řízení. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím stranám bez mého souhlasu.

Agentura CzechInvest prohlašuje, že veškeré Vámi zaslané materiály a osobní údaje v nich obsažené považuje za důvěrné. Agentura CzechInvest se zavazuje,
že s Vašimi osobními údaji bude zacházeno v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Prohlášení uchazeče o vyloučení střetu zájmů:
Zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuji, že si nejsem vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se ucházím, znamenaly střet zájmu.