Mentoring pro startupy

Rekapitulace výsledku projektu CzechEkoSystemu
30.11.2016

12. 10. 2016 se konal workshop pro zájemce o mentorování startupů v rámci podporujících programů agentury CzechInvest. Jednalo se o představení projektů ESA BIC Prague, CzechStarter, CzechAccelerator, CzechDemo a CzechMatch.

 

Cílem workshopu bylo seznámení s klíčovými aktivitami, procesem výběru, systémem přihlášení a dalšími podmínkami a kritérii zmiňovaných programů. Dále byly představeny naše očekávání od (pre)mentorů a dalších expertů. Prostor byl rovněž vymezen externím hostům, kteří promluvili o svých osobních zkušenostech s mentorováním začínajících podnikatelů.