Čtyři české startupy budou příští týden na Tech Crunch Disrupt díky projektu CzechDemo!

Rekapitulace výsledku projektu CzechEkoSystemu
30.11.2016
Ohlédnutí za účastí českých startupů na Tech Crunch Disrupt London 2016
8.12.2016

Agentura CzechInvest se snaží aktivně podporovat české startupové prostředí a pomáhat českým startupům s jejich rozvojem a nabíráním zkušeností. Je to její dlouhodobý cíl a jedním z nástrojů podpory jsou i otevřené výzvy, kde se mohou české startupy přihlásit a pokud uspějí, získají nemalé finanční prostředky spolufinancované evropskými fondy.

Již příští týden, ve dnech 5. až 6. prosince 2016 se v Londýně koná celosvětově uznávaná konference s názvem Tech Crunch Disrupt London. A právě na ní se díky projektu agentury CzechInvest „CzechDemo“ ukáží světu čtyři české startupy, jenž uspěly v otevřené první výzvě.

Projekt CzechDemo má za cíl zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti začínajících společností (vč. startupů) formou podpory jejich účasti na mezinárodních akcích, dále umožnit prezentaci produktů a služeb či zvýšení medializace společnosti. Více informací o projektu naleznete na stránkách agentury CzechInvest ZDE.

XTND, Six Guys Labs, Legito a ThreatMark. To jsou jména čtyř startupů, které budou na výstavě reprezentovat Českou Republiku. Vybrané startupy získají příspěvek až ve výši 111 000 Kč formou nabízených zvýhodněných služeb. Konkrétně se jedná o překlady, cestovné (letenky) a poplatek za účast na akci.

Všem zúčastněným startupům přejeme hodně štěstí a skvělou konferenci!

Zdroj: www.czechstartups.org

czechdemo_barva