Týden českých start-upů v New Yorku!

CzechDemo pomůže startupům na TechCrunch Disrupt v New Yorku a San Francisku
18.1.2017
Rozhovor: Honza Chmelík, ředitel zahraničního zastoupení CzechInvestu
23.6.2017

TechCrunch Disrupt New York, který letos probíhal od 15. – 17. 5. 2017, je bezesporu jednou z největších a nejrespektovanějších světových konferencí na poli technologií a start-upů. Z pohledů českých start-upů se jedná o skvělou příležitost, jak prezentovat své úsilí a výsledky zajímavým partnerům. To byl jeden z hlavních důvodů, proč si agentura CzechInvest vybrala pro svou podporu českým technologickým firmám právě tuto akci a díky programu CzechDemo mohla finančně podpořit účast 4 českých startupů Actijoy, Incomaker, viaGoood a XTND na této významné události. Konference samotná byla ale jen začátkem českého start-upového týdne v New Yorku!

 Týdenní nabitý program plný schůzek a jednání nabízel možnost setkat se nejen s dalšími americkými a globálními start-upy, ale také se zástupci zahraničních investorů, akcelerátorů či inkubátorů. Společně s Generálním konzulátem ČR v New Yorku připravilo zastoupení agentury CzechInvest v New Yorku s partnerem VentureOut bohatý akcelerační program, v jehož rámci se start-upy, a jak nám sami jejich zástupci řekli, dostaly i k takovým kontaktům a na taková místa, kam by se bez aktivní podpory CzechInvestu a generálního konzulátu nikdy nepodívaly. A abychom vám přiblížili zážitky jednotlivých start-upů, připravujeme pro vás sérii rozhovorů se všemi 4 zúčastněnými start-upy, kterou vám přineseme v dalších týdnech. Vyvrcholením série rozhovorů bude interview se zástupci VentureOut.

Jak říká sám Jan Chmelík, Ředitel zahraničního zastoupení CzechInvestu pro východní pobřeží USA: „Oproti minulým létům, kdy se české start-upy zúčastnily pouze vlastní konference TechCrunch Disrupt, se nám podařilo společně připravit opravdu plnohodnotný program a věříme, že i přínosný akcelerační program, byť byl vměstnán do jednoho týdne. Spolu s „předvýjezdovou přípravou“ považujeme podobnou akci za první svého druhu a věříme, že nebude v tomto modelu tou poslední.“ A jeho slova potvrzuje a doplňuje i Markéta Škáchová, Projektová manažerka projektu CzechDemo: „Díky této spolupráci se nám podařilo posunout celý projekt CzechDemo na vyšší úroveň. Pro začínající firmy je velmi užitečné, pokud mají možnost setkat se s odborníky, kteří jim v začátcích pomohou. Neméně důležité je pak dostat se do start-upové komunity, kde mohou načerpat zkušenosti a rady od svých úspěšných kolegů. Jsem tedy velmi ráda, že se nám podařilo tuto možnost start-upům nabídnout. Věřím, že naše start-upy program ocenily a v budoucnu určitě plánujeme tímto způsobem pokračovat.“

A jaké konkrétní aktivity české start-upy absolvovaly? Díky podpoře z projektu ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR se čtveřice firem mohla ještě před odjezdem do New Yorku zúčastnit e-školení od vybraných odborníků na různá témata, jakými byla marketing či získání kapitálu. Přímo v New Yorku už je čekala další setkání. Generální konzulát připravil pro české účastníky ve spolupráci s partnerem VentureOut schůzky se zástupci VCs z Rubicon Venture Capital, Scout Ventures či Brand Foundry. Zde měly start-upy možnost prezentovat se před investory, kteří jim poskytli cennou zpětnou vazbu. V týdenním programu nechyběla ani akce s názvem Czech Tech Pitch Night, na které mohly jednotlivé start-upy před panelem odborníků předvést, co se po dobu intenzivního mentoringu, schůzek a workshopů naučily.

Další přínosnou akcí byl European Network Tech Mixer, který se konal v prostorách České národní budovy a na němž nechyběli zástupci start-upové komunity v NY a z většiny evropských zemí. České start-upy tak měly možnost během networkingu nasbírat další cenné kontakty a rady, jak nejlépe působit na americkém trhu.

A závěrem celou akci zhodnotil také Karel Smékal, zástupce generálního konzula a vedoucí ekonomické sekce Generálního konzulátu ČR v New Yorku: „Jsem velice rád, že jsme v letošním roce mohli kromě vlastní účasti na konferenci rozšířit nabídku pro české účastníky newyorského TechCrunch Disrupt i o výjimečný doprovodný program, který, pevně věřím, pomohl českým start-upům nabýt zkušenosti, schopnosti a kontakty, které jim vstup na místní trh velmi usnadní. Tento nový model, který je od letoška možný díky kombinaci projektu CzechDemo a našeho projektu ekonomické diplomacie, bychom rádi udrželi i pro nadcházející roky, neboť teprve kombinace účasti na TechCrunch Disrupt a kvalitního doprovodného programu zajistí takovou přidanou hodnotu, jakou si české start-upy vážící za námi cestu do New Yorku zaslouží.“

 

Konkrétní podmínky účasti v projektu naleznete na této webové stránce ZDE

 

Zdroj: www.czechstartups.org