Interní projekt Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest „Podpora start-upů“ je určen českým začínajícím inovativním podnikatelům. Prostřednictvím čtyř samostatných aktivit CzechStarter, CzechAccelerator, CzechMatch
a CzechDemo jsou podpořeným podnikatelům nabízeny zvýhodněné služby mentorů a poradců v ČR i v zahraničí,
kteří předávají své podnikatelské know-how, zkušenosti a rady za účelem urychlení rozvoje podnikatelských aktivit.

jjj

Projekt Podpora start-upů je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Další projekty Agentury CzechInvest podporující start-upy

CzechStartups.org

V září 2015 agentura CzechInvest ve spolupráci s partnery IBM, Czech ICT Alliance, AMSP a Rockaway spustila web CzechStartups.org za účelem poskytnutí ucelených informací o českém start-upovém ekosystému a zároveň jeho propagace v zahraničí.

Jedná se o rozcestník pro start-up společnosti, investory a ostatní návštěvníky, kteří chtějí získat informace o programech na pomoc v rozvoji podnikání a zejména získat přehled  o českém start-upovém prostředí.

CzechLink Start

Jedinečný matchmakingový nástroj pro investory a inovativní start-upy – projekt CzechLink Start.
Cílem projektu je zvýšení přílivu investic od zahraničních či domácích investorů, kapitálové posílení podnikatelského trhu a zlepšení informačního povědomí o zajímavých investičních příležitostech v České republice.

Profily start-upů jsou prezentovány investorům díky síti regionálních i zahraničních zástupců v ČR, ale i v zahraničí prostřednictvím nového nástroje – webové stránky.

ESA BIC Prague

Podnikatelský inkubátor ESA BIC Prague se zaměřuje na inkubaci a rozvoj technologicky progresivních start-upů, které ve svých komerčních produktech či službách využívají vesmírné technologie nebo systémy.