Pre-mentor CzechAccelerator pro Business plán

Agentura CzechInvest aktivně podporuje české společnosti, poskytuje jim komplexní služby i podporu pro jejich rozvoj. Na začínající podniky je zaměřen projekt CzechAccelerator, do kterého máte nyní možnost se zapojit a pomoci tak českým firmám růst a uspět v mezinárodní konkurenci.

Vaším hlavním úkolem bude předat své zkušenosti s přípravou a řízením business plánu a připravit budoucí účastníky projektu CzechAccelerator v průběhu výběrového řízení na jejich případný pobyt v zahraničí tak, aby co nejvíce zúročili poskytnuté služby pro svůj rozvoj. Vaše práce bude spočívat v několikahodinové přednášce na téma business plán, po které se osobně potkáte s jednotlivými žadateli nad jejich business plánem, projednáte jeho současné nastavení a případně doporučíte možnosti zlepšení.
Na závěr písemně zhodnotíte business plány jednotlivých žadatelů a navrhnete možnosti zlepšení, které mohou žadatelé využít pro hodnotitelskou komisi.

 

Jaká bude Vaše pracovní náplň?

 • Poskytování poradenských služeb v oblasti business plánu
 • Předání zkušeností a doporučení začínajícím podnikatelům
 • Přednášení na téma tvorby business plánu
 • Příprava podkladů pro hodnocení

 

Co od Vás očekáváme a jaké máme požadavky?

Obecné požadavky:

 • Schopnost určování priorit, výborný time management
 • Komunikační a organizační schopnosti
 • Zodpovědný a aktivní přístup
 • 5letá pracovní zkušenost
 • Komunikativní znalost angličtiny
 • Způsobilost k právním úkonům
 • Trestní bezúhonnost

Kvalifikační kritérium:

Splnění jedné z možností (a nebo b) znamená splnění kritéria.

 1. V uplynulých 3 letech jste měli zkušenost s mentorováním v oblasti business plánu alespoň pěti podnikatelských subjektů.
 2. V uplynulých 5 letech jste měli zkušenost s tvorbou a implementací business plánu v podnikatelském subjektu, který jste vedli nebo ve kterém jste pracovali.

 

Další zkušenosti, které jsou výhodou:

 • Zkušenosti s přednášením na téma business plán
 • Zkušenosti s hodnocením projektů v rámci akceleračních programů
 • Působení v zahraniční společnosti/ zkušenost s mentorování zahraniční společnosti/ příprava české společnosti pro působení v zahraničí
 • Spolupráce se start-upy nebo s inovativní společností do 5 let stáří s max. 50 zaměstnanci
 • Zkušenost s mentorováním v rámci mezinárodního akceleračního programu
 • Pracovní zkušenosti v USA (zejména Silicon Valley, New York), Singapuru či v Londýně
 • Spolupráce s inkubátory, akcelerátory apod.

 

Co Vám můžeme nabídnout?

 • Příležitost podílet se na rozvoji podnikatelského prostředí v ČR
 • Navázání kontaktů s nově vznikajícími inovativními firmami s růstovým potenciálem
 • Být součástí projektu, který navazuje na úspěšný projekt CzechAccelerator 2011-2014
 • Šanci být u zrodu úspěšných českých firem s nadnárodním potenciálem, jak se to podařilo v minulosti (např.: STRV, Corinth, Be3D, Click&Study, Ki-wi Digital, Presentigo)
 • Možnost účastnit se networkingových akcí a propojování s partnery
 • Místo výkonu práce Praha (případně také Brno nebo Ostrava)
 • Úvazek formou DPČ, možnost spolupráce až do září 2019

 

V případě zájmu zašlete e-mailem formuláře strukturovaný životopis společně s přihláškou a všemi přílohami dokládající splnění zvolených kritérií uvedených v přihlášce.

Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení není stanovena. Příjem přihlášek je kontinuální.

 

Kontakt:
Veronika Kudelová, mailto:veronika.kudelova@czechinvest.org, +420 296 342 718, +420 601 122 258

Adresa:
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Personální odbor, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Souhlas uchazeče se zpracováním osobních údajů:
Odesláním životopisu a přihlášky souhlasím s dalším zpracováním mých osobních údajů Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, po dobu trvání účelu výběrového řízení na danou pozici. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a mohu jej kdykoliv písemně odvolat. V takovém případě budou mé osobní údaje skartovány, v případě elektronické formy vymazány, bez možnosti další dispozice s nimi.

Prohlašuji, že mnou dobrovolně poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné.

Souhlasím s dalším zpracováním, uchováním a využitím mých osobních údajů Agenturou v elektronické a/nebo tištěné podobě pouze pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního uchazeče o jiné volné pracovní pozice v této organizaci v případě neúspěchu v tomto výběrovém řízení. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím stranám bez mého souhlasu.

Agentura CzechInvest prohlašuje, že veškeré Vámi zaslané materiály a osobní údaje v nich obsažené považuje za důvěrné. Agentura CzechInvest se zavazuje, že s Vašimi osobními údaji bude zacházeno v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Prohlášení uchazeče o vyloučení střetu zájmů:
Zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuji, že si nejsem vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se ucházím, znamenaly střet zájmu.