Vyhlášena výzva CzechAccelerator!

Přihlaste se od 17. 6. 2017.

I. výzva vyhlášena od 17. 5. 2017 do 31. 7. 2017

Příjem přihlášek od 17. 6. 2017 do 31. 7. 2017

Při účasti v aktivitě CzechAccelerator Vás čeká tříměsíční akcelerační program v zahraničním inkubátoru v destinaci Silicon Valley, New York, Singapur nebo Londýn plný mentoringu, poradenství, workshopů, networkingových akcí a dalších služeb s tím spojených.

new-york

New York

silicon-valley

Silicon Valley

london

Londýn

singapur

Singapur

CzechAccelerator je určen
pro české podniky s:

 • inovativním existujícím produktem/službou
 • stářím od 1 roku do 7 let
 • maximálně 50 zaměstnanci
 • sídlem v ČR a provozovnou mimo region hlavního města Prahy
 • statutem právnické osoby
 • vysokým růstovým potenciálem
 • potenciálem k úspěšné komercionalizaci
  produktu v destinaci

Co můžete získat?

KANCELÁŘSKÉ PROSTORY

Podnikání v zahraničním inkubátoru

 • 3 měsíce pronájmu kancelářských prostor
  až pro 2 osoby vč. networkingu v rámci inkubátoru, úvodního představení destinace a mnoho dalšího…
 • 100 % nákladů hrazeno Agenturou CzechInvest

MENTORING A PORADENSTVÍ

Pomoc od zahraničních expertů

 • mentoring od zkušených zahraničních mentorů
  pro danou oblast
 • poradenství na vypracování dokumentů
  (např. výzkum trhu, NDA, marketingové studie)
 • 85 % nákladů hrazeno Agenturou CzechInvest

WORKSHOPY A NETWORKINGOVÉ AKCE

Pomoc s teorií v praxi 

 • účast na workshopech na různá témata
  (Lean Canvas, Business Management, Pitching,
  Sales B2B a B2C a mnoho dalších)
 • setkávání se se zákazníky, potenciální partnery
  a investory na skvělých zahraničních akcích
 • 75 % nákladů hrazeno Agenturou CzechInvest

MARKETINGOVÉ MATERIÁLY A PŘEKLADY

Připravené materiály

 • pomoc s přípravou propagačních materiálů vč. překladů
 • 75 % nákladů na marketingové materiály a
 • 50 % nákladů na překlady hrazeno Agenturou CzechInvest

 

OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Ochrana nápadu

  • poradenské služby související s ochranou duševního vlastnictví
   (např. zpracování patentové rešerše, vypracování přihlášky apod.)
  • 50 % nákladů hrazeno Agenturou CzechInvest

LETENKY

Doprava do zahraničí

 • letenky až pro dvě osoby účastnící
  se CzechAcceleratoru
 • 75 % nákladů hrazeno Agenturou CzechInvest

 

Jak to funguje?

1

Přihlášení

Pro zapojení do CzechAccelerator je potřeba vyplnit přihlášku na základě výzvy k účasti.
2

Výběr účastníků - 1. část

Posouzení splnění podmínek výzvy, formálních a výběrových kritérií.
3

Bootcamp

Několikadenní seminář a přednášky na téma business plán a prezentační dovednosti.
4

Výběr účastníků - 2. část

Žadatelé osobně prezentují svůj projekt před hodnotitelskou komisí.
5

Podpis smlouvy

S vybranými žadateli je uzavřena Smlouva o poskytnutí zvýhodněných služeb.
6

Příprava na pobyt v destinaci

Nastavení akceleračního programu, příprava marketingových materiálů, rezervace letenek apod.
7

Pobyt v destinaci

Tříměsíční akcelerační program v inkubátoru dané destinace.
8

Návrat z destinace

Zhodnocení akceleračního pobytu.

Dokumenty ke stažení

I. Nabídka zvýhodněných služeb (Výzva)_CA                                                       Příloha č. 5.0_Smlouva o poskytnutí podpory                      Příloha č. 5.6_Zadání

Příloha č. 1a_Žádost o nabídku zvýhodněných služeb_ČJ                                  Příloha č. 5.1_Přehled                                                          Příloha č. 6_Kategorie CZ NACE

Příloha č. 1b_Registration form_EN                                                                     Příloha č. 5.2_Průběžná monitorovací zpráva                      Příloha č. 7.0_Pojmy

Příloha č. 2_Struktura Business Planu                                                                  Příloha č. 5.3_Závěrečná monitorovací zpráva                    Příloha č. 7.1_Aplikační výklad MSP

Příloha č. 3_Čestné prohlášení žadatele k prokázání vlastnické struktury            Příloha č. 5.4_Zpráva o udržitelnosti                                  Příloha č. 7.2_Uživatelská příručka k definici MSP

Příloha č. 4_Hodnotící formuláře                                                                           Příloha č. 5.5_Plán rozvoje

Hledáte radu?

nela-stepankova_mensi

Ing. Nela Štěpánková

Projektová manažerka

+420 296 342 601


Reference

Projekt CzechAccelerator 2011-2014

 

Projekt CzechAccelerator (2011-2014) pomáhal inovativním firmám získat zkušenosti s podnikáním na vyspělých zahraničních trzích v USA, Singapuru, Izraelu a Švýcarsku. V zahraničních inkubátorech měly firmy k dispozici vybavené kancelářské prostory a možnost využít poradenských služeb od zahraničních mentorů. Pro velký úspěch a zájem se projekt dočkal pokračování.

 

Přihlašovací jméno: admin
Heslo: 2016

jj
Výsledky projektu CzechAccelerator 2011-2014

39

Start-upů

18

Poboček v zahraničí

6

Investic

Patron projektu

czechinvest_cz250