Pojeď s námi na konferenci Web Summit Lisabon nebo TechDay Londýn!

Aktuální výzva pro účast na:

Web Summit Lisbon│TechDay London │

Termín přihlášek: 2. 5. – 31. 7. 2019

Naše služby využila řada firem

 • „Díky projektu CzechDemo a jeho podpoře nám bylo umožněno prezentovat aplikaci Legito na mezinárodní konferenci TechCrunch Disrupt v Londýně. V rámci dvoudenní účasti se nám podařilo získat důležité reakce od návštěvníků konference, místních podnikatelů, ale i partnerů, se kterými jsme se již v rámci konference domluvili na konkrétní formě spolupráce. Mimo to jsme získali i řadu kontaktů a absolvovali schůzky s potencionálními investory, přičemž jejich přínos bude možné hodnotit teprve až s odstupem času."

  Legito
 • „Díky podpoře od CzechInvest a projektu CzechDemo jsme se mohli v lednu 2017 zúčastnit konference CES v Las Vegas. CES byl pro nás spojen s oficiálním spuštěním aplikace Oscar Senior v anglicky mluvících zemích. Cílem naší účasti bylo rozvíjet naše podnikání skrze partnery, díky kterým se náš produkt dostane k většímu počtu uživatelů.

  V průběhu čtyřdenní konference se nám podařilo získat nejen spoustu kontaktů na potenciální partnery, ale také cennou zpětnou vazbu. Dalším úspěchem pak bezesporu byla možnost prezentovat Oscar Senior na Startup Stage v rámci pitch soutěže v oblasti Lifestyle and Digital Health. Je jisté, že celkový přínos akce bude možné zhodnotit až za nějakou dobu, nyní (týden po návratu) vnímáme celou akci velmi pozitivně.

  Chválíme iniciativu CzechInvestu a jejich ochotu začínajícím podnikatelům pomáhat. Jako startup oceňujeme finanční podporu, bez níž by byla účast na CESu velmi finančně náročná. Pokud bude možnost, rádi se CESu nebo podobné akce znovu zúčastníme."

  Legito
 • „Podpora CzechInvestu nám jako začínajícímu start-upu umožnila zúčastnit se akce takového formátu, jako byl CES. Velice dobré PR aktivity kolem účasti českých startupů nám přinesly zajímavé kontakty také z ČR. Dále se nám díky možnosti zůstat v USA déle podařilo domluvit další partnerství se zajímavými hráči na trhu fotografie. Účast na akci hodnotíme velice pozitivně, od finanční podpory, přes organizaci až po výsledky."

  PIXBUX s. r. o.
 • Techcrunch Disrupt v Londýně pro nás znamenal především možnost ukázat světu náš produkt – Actijoy. Odborná veřejnost, investoři i jiné start-upy převažovali v návštěvnosti nad koncovými zákazníky. Výrazným posunem vpřed pro nás byly kladné reakce na náš produkt a pozitivní kritika, která nám pomohla lépe formulovat prezentaci našeho systému. Jednoznačným úspěchem pak byla možnost přednést náš pitch přímo zahraničním investorům, kteří si naši společnost vybrali díky platformě Crunchmatch, která páruje investory s jednotlivými start-upy a organizačně zastřešuje jejich setkání. Celá akce byla perfektně připravená a bez podpory CzechInvesu bychom nebyli schopní akci zafinancovat z vlastních zdrojů.

  Děkujeme za podporu, které si velmi vážíme!"

   
  Six Guys Labs s.r.o.
 • "Díky programu CzechDemo jsme měli možnost prezentovat Statusdroid na globální konferenci TechCrunch Disrupt San Franciscu. V rámci třídenní konference se nám podařilo validovat náš produkt na globálním trhu a získat cennou zpětnou vazbu od účastníků. Získali jsme také nemalý počet zákazníků z řad ostatních vystavujících startupů. Doplňující akce pořádané agenturou CzechInvest v San Franciscu pak pomohly seznámit se s místní kulturou a získat reálné informace od startupů již aktivně fungujících v USA. Celkově akci hodnotíme jako velmi přínosnou."

  Lukáš Pour, CEO

   
  StatusDroid
 • V podnikání jsou ze všeho nejdůležitější kontakty na ty správné lidi. V tomto směru je pro nás spolupráce s CzechInvestem neocenitelná. Účastí na TechCrunch Disrupt New York a San Francisco jsme měli možnost se dostat do kontaktu s dodavateli, kteří jsou pro vstup na americký trh klíčoví. CzechInvest pro nás zajistil také skvělý doprovodný program, který bychom nikdy sami nedokázali z České republiky realizovat. Spolupráce s CzechInvestem nám ušetřila nejen spoustu času, ale otevřela nám nové horizonty před vstupem na americký trh. Pokud kdokoliv uvažuje s globálními ambicemi je CzechInvest nepochybně ten správný partner.
 • "Díky spolupráci s CzechInvestem a účasti v programu CzechDemo jsme se prezentovali na největším a nejznámějším veletrhu spotřební elektroniky CES 2017 v Las Vegas. Tím, že jsme byli ochuzeni o administrativu a řešení různých povolení, vstupenek a místa k prezentaci, jsme se naplno soustředili na přípravu na akci a díky tomu vzali i více členů našeho týmu. Výhodou účasti  bylo také i přímé setkání s lidmi, kteří jsou hlavní organizátoři samotného CES. Událost proběhla bez větších komplikací a zprostředkovala nám hodně příležitostí a setkáni jak s koncovými klienty, tak s potencionálními partnery i hrstkou investorů, se kterými teď vyjednáváme."

CzechDemo je určen
pro české podniky s:

 • inovativním produktem/službou min. prototypem/beta verzí produktu
 • stářím do 7 let
 • maximálně 50 zaměstnanci
 • sídlem v ČR a provozovnou mimo region hlavního města Prahy
 • statutem právnické osoby
 • motivací mezinárodně působit

Jak to funguje?

1

Přihlášení

Přihlášení do CzechDemo probíhá prostřednictvím přihlášky na základě výzvy k účasti.
2

Výběr účastníků - 1. část

Posouzení splnění podmínek výzvy, formálních a výběrových kritérií.
3

Výběr účastníků - 2. část

Hodnocení výběrových a hodnotících kritérií. Žadatelé osobně prezentují svůj projekt před hodnotitelskou komisí.
4

Podpis smlouvy

S vybranými Žadateli je uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory.
5

Příprava na účast na akci

Příprava na akci – nákup letenek, příprava marketingových materiálů, překlady dokumentů.
6

Účast na akci

Účastník propaguje svůj produkt na akci a navazuje kontakty.
7

Návrat z mezinárodní akce

Zhodnocení akce.

Co máme za sebou

Přečtěte si…

Hledáte radu?

Škáchová Markéta_Czechdemo

Markéta Škáchová

Projektová manažerka

+420 296 342 653


Poskytnuté údaje budou sloužit pouze pro účely uchování komunikace a tedy zodpovězení dotazu, který byl prostřednictvím kontaktního formuláře zaslán. 

jj

Co máme za sebou aneb CzechDemo v číslech

72

Pobytů

14

Mezinárodních akcí

42

Startupů