Projeď s námi na TechDay NY nebo Collision Toronto!

Aktuální výzva pro účast na zahraniční akci:

TechDay New York, Collision Toronto

T

Termín přihlášek: 5. 12. 2018 – 5. 2. 2019

Co je CzechDemo?

Jako účastník CzechDemo budete mít jedinečnou možnost zúčastnit se vyhlášených mezinárodních start-upových akcí (CES, Slush, TechCrunchDisrupt, atd.), na kterých budete mít příležitost prezentovat svůj produkt/službu, ucházet se o zájem investora a během networkingu navázat důležité kontakty.

Kam s CzechDemo vycestujete?

 

                                                                                                                                                                                                                                 

Co můžete získat?

ÚČAST NA AKCI

Vstup na akci a vlastní výstavní stánek

 • vstupné na akci včetně výstavního stánku na danou akci
 • poplatek za účast v rámci soutěže (možnost získat investici či věcné ceny)
 • 75 % nákladů hrazeno Agenturou CzechInvest

MENTORING A PORADENSTVÍ

Cenné rady od zkušených mentorů

 • mentoring od zkušených mentorů
 • až 10 hodin poradenství (pomoc se zpracováním prezentace na danou akci)
 • 100 % nákladů hrazeno Agenturou CzechInvest

LETENKY

Doprava na zahraniční akci

 • letenky pro dvě osoby účastnící se CzechDemo
 • 50 % nákladů hrazeno Agenturou CzechInvest

MARKETINGOVÉ MATERIÁLY A PŘEKLADY

Důkladná příprava na propagaci

 • pomoc s přípravou propagačních materiálů vč. překladů
 • 75 – 100 % nákladů hrazeno Agenturou CzechInvest

CzechDemo je určen
pro české podniky s:

 • inovativním produktem/službou min. prototypem/beta verzí produktu
 • stářím do 5 let
 • maximálně 50 zaměstnanci
 • sídlem v ČR a provozovnou mimo region hlavního města Prahy
 • statutem právnické osoby
 • motivací mezinárodně působit

Jak to funguje?

1

Přihlášení

Přihlášení do CzechDemo probíhá prostřednictvím přihlášky na základě výzvy k účasti.
2

Výběr účastníků - 1. část

Posouzení splnění podmínek výzvy, formálních a výběrových kritérií.
3

Výběr účastníků - 2. část

Hodnocení výběrových a hodnotících kritérií. Žadatelé osobně prezentují svůj projekt před hodnotitelskou komisí.
4

Podpis smlouvy

S vybranými Žadateli je uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory.

Reference

Jak bylo na unbound London 2018?

Jak bylo na CES Las Vegas 2017 a 2018?

Jak bylo na CES Las Vegas 2017 a 2018?

Jak bylo na TechCrunch Disrupt New York a San Francisko?

Jak bylo na TechCrunch Disrupt New York a San Francisko?

Jaký byl Web Summit v Lisabonu nebo Slush v Helsinkách a Tokyu?

Hledáte radu?

Škáchová Markéta_Czechdemo

Markéta Škáchová

Projektová manažerka

+420 296 342 653


Poskytnuté údaje budou sloužit pouze pro účely uchování komunikace a tedy zodpovězení dotazu, který byl prostřednictvím kontaktního formuláře zaslán. 

jj

Co máme za sebou…

57

Pobytů

11

Mezinárodních akcí

35

Startupů