Slush Helsinki a Web Summit Lisabon. Přihlášky od 18.6.2017!

III. výzva je vyhlášena od 17.5.2017 do 7.7.2017

Příjem přihlášek od 18.6.2017 do 7.7.2017

jj
jj

Jako Účastník aktivity CzechDemo budete mít jedinečnou možnost zúčastnit se vyhlášených mezinárodních start-upových akcí (CES, Slush, TechCrunchDisrupt, atd.), na kterých budete mít příležitost prezentovat svůj produkt/službu, ucházet se o zájem investora a během networkingu navázat důležité kontakty.

CzechDemo je určen
pro české podniky s:

 • inovativním produktem/službou min. prototypem/beta verzí produktu
 • stářím do 5 let
 • maximálně 50 zaměstnanci
 • sídlem v ČR a provozovnou mimo region hlavního města Prahy
 • statutem právnické osoby
 • motivací mezinárodně působit

Co můžete získat?

ÚČAST NA AKCI

Vstup na akci a vlastní výstavní stánek

 • vstupné na akci včetně výstavního stánku na danou akci
 • poplatek za účast v rámci soutěže (možnost získat investici či věcné ceny)
 • 75 % nákladů hrazeno Agenturou CzechInvest

MENTORING A PORADENSTVÍ

Cenné rady od zkušených mentorů

 • mentoring od zkušených mentorů
 • až 10 hodin poradenství (pomoc se zpracováním prezentace na danou akci)
 • 100 % nákladů hrazeno Agenturou CzechInvest

LETENKY

Doprava na zahraniční akci

 • letenky pro dvě osoby účastnící se CzechDemo
 • 50 % nákladů hrazeno Agenturou CzechInvest

MARKETINGOVÉ MATERIÁLY A PŘEKLADY

Důkladná příprava na propagaci

 • pomoc s přípravou propagačních materiálů vč. překladů
 • 100 % nákladů hrazeno Agenturou CzechInvest

Jak to funguje?

1

Přihlášení

Přihlášení do CzechDemo probíhá prostřednictvím přihlášky na základě výzvy k účasti.
2

Výběr účastníků - 1. část

Posouzení splnění podmínek výzvy, formálních a výběrových kritérií.
3

Výběr účastníků - 2. část

Hodnocení výběrových a hodnotících kritérií. Žadatelé osobně prezentují svůj projekt před hodnotitelskou komisí.
4

Podpis smlouvy

S vybranými Žadateli je uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory.

Hledáte radu?

012

Ing. Markéta Škáchová

Projektová manažerka

+420 296 342 653


Reference

Jak bylo na CES?

Jak bylo na TechCrunch Disrupt New York?

jj

Co máme za sebou…

2

Výzva

3

Mezinárodní akce

8

Startupů

Partner