Přihlaste se na CES Las Vegas!

jj
jj

Jako účastník CzechDemo budete mít jedinečnou možnost zúčastnit se vyhlášených mezinárodních start-upových akcí (CES, Slush, TechCrunchDisrupt, atd.), na kterých budete mít příležitost prezentovat svůj produkt/službu, ucházet se o zájem investora a během networkingu navázat důležité kontakty.

 

 

Aktuálně otevřené výzvy CzechDemo

IV. výzva – CES Las Vegas

Jen pro 10 českých firem!

Příjem přihlášek: 10.- 27. září 2017

CzechDemo je určen
pro české podniky s:

 • inovativním produktem/službou min. prototypem/beta verzí produktu
 • stářím do 5 let
 • maximálně 50 zaměstnanci
 • sídlem v ČR a provozovnou mimo region hlavního města Prahy
 • statutem právnické osoby
 • motivací mezinárodně působit

Kam s CzechDemo vycestujete?

 

                                                                                                                                                                                                                                 

Co můžete získat?

ÚČAST NA AKCI

Vstup na akci a vlastní výstavní stánek

 • vstupné na akci včetně výstavního stánku na danou akci
 • poplatek za účast v rámci soutěže (možnost získat investici či věcné ceny)
 • 75 % nákladů hrazeno Agenturou CzechInvest

MENTORING A PORADENSTVÍ

Cenné rady od zkušených mentorů

 • mentoring od zkušených mentorů
 • až 10 hodin poradenství (pomoc se zpracováním prezentace na danou akci)
 • 100 % nákladů hrazeno Agenturou CzechInvest

LETENKY

Doprava na zahraniční akci

 • letenky pro dvě osoby účastnící se CzechDemo
 • 50 % nákladů hrazeno Agenturou CzechInvest

MARKETINGOVÉ MATERIÁLY A PŘEKLADY

Důkladná příprava na propagaci

 • pomoc s přípravou propagačních materiálů vč. překladů
 • 100 % nákladů hrazeno Agenturou CzechInvest

Jak to funguje?

1

Přihlášení

Přihlášení do CzechDemo probíhá prostřednictvím přihlášky na základě výzvy k účasti.
2

Výběr účastníků - 1. část

Posouzení splnění podmínek výzvy, formálních a výběrových kritérií.
3

Výběr účastníků - 2. část

Hodnocení výběrových a hodnotících kritérií. Žadatelé osobně prezentují svůj projekt před hodnotitelskou komisí.
4

Podpis smlouvy

S vybranými Žadateli je uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory.
5

Příprava na účast na akci

Příprava na akci – nákup letenek, příprava marketingových materiálů, překlady dokumentů.
6

Účast na akci

Účastník propaguje svůj produkt na akci a navazuje kontakty.
7

Návrat z mezinárodní akce

Zhodnocení akce.

Dokumenty ke stažení: CES Las Vegas (IV. výzva)

                                                                               Nabídka zvýhodněných služeb                                                                 Příloha č. 6_HodnoticiFormulare_CD

                                                                               Příloha č. 1_Přihláška CD                                                                           Příloha č. 7_Kategorie CZ NACE 

                                                                               Příloha č. 2_Byznys plán (Pitch)                                                                 Příloha č. 8_Smlouva o poskytnutí podpory 

                                                                               Příloha č. 3_Prohlášení k vlastnické struktuře                                           Příloha č. 9.1 Aplikační výklad 

                                                                               Příloha č. 4_Čestné prohlášení o podporu v režimu de minimis               Příloha č. 9.2 Aplikační výklad

                                                                              Příloha č. 5 _Prohlášení ke statusu malého a středního podnikatele        Příloha č. 9_Vysvětlivky k pojmům

Hledáte radu?

012

Ing. Markéta Škáchová

Projektová manažerka

+420 296 342 653


Reference

Jak bylo na CES?

Jak bylo na TechCrunch Disrupt New York?

jj

Co máme za sebou…

2

Výzva

3

Mezinárodní akce

8

Startupů

Partner