Otevřena výzva na akce Slush Tokyo a TechDay New York!

Aktuálně otevřené výzvy na akce:

Slush Tokyo (28. – 29.3.2018)

TechDay New York (10.5.2018)

Termín na podaní přihlášky: 15.- 24. leden 2018

Co je CzechDemo?

Jako účastník CzechDemo budete mít jedinečnou možnost zúčastnit se vyhlášených mezinárodních start-upových akcí (CES, Slush, TechCrunchDisrupt, atd.), na kterých budete mít příležitost prezentovat svůj produkt/službu, ucházet se o zájem investora a během networkingu navázat důležité kontakty.

Kam s CzechDemo vycestujete?

 

                                                                                                                                                                                                                                 

Co můžete získat?

ÚČAST NA AKCI

Vstup na akci a vlastní výstavní stánek

 • vstupné na akci včetně výstavního stánku na danou akci
 • poplatek za účast v rámci soutěže (možnost získat investici či věcné ceny)
 • 75 % nákladů hrazeno Agenturou CzechInvest

MENTORING A PORADENSTVÍ

Cenné rady od zkušených mentorů

 • mentoring od zkušených mentorů
 • až 10 hodin poradenství (pomoc se zpracováním prezentace na danou akci)
 • 100 % nákladů hrazeno Agenturou CzechInvest

LETENKY

Doprava na zahraniční akci

 • letenky pro dvě osoby účastnící se CzechDemo
 • 50 % nákladů hrazeno Agenturou CzechInvest

MARKETINGOVÉ MATERIÁLY A PŘEKLADY

Důkladná příprava na propagaci

 • pomoc s přípravou propagačních materiálů vč. překladů
 • 100 % nákladů hrazeno Agenturou CzechInvest

CzechDemo je určen
pro české podniky s:

 • inovativním produktem/službou min. prototypem/beta verzí produktu
 • stářím do 5 let
 • maximálně 50 zaměstnanci
 • sídlem v ČR a provozovnou mimo region hlavního města Prahy
 • statutem právnické osoby
 • motivací mezinárodně působit

Jak to funguje?

1

Přihlášení

Přihlášení do CzechDemo probíhá prostřednictvím přihlášky na základě výzvy k účasti.
2

Výběr účastníků - 1. část

Posouzení splnění podmínek výzvy, formálních a výběrových kritérií.
3

Výběr účastníků - 2. část

Hodnocení výběrových a hodnotících kritérií. Žadatelé osobně prezentují svůj projekt před hodnotitelskou komisí.
4

Podpis smlouvy

S vybranými Žadateli je uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory.
5

Příprava na účast na akci

Příprava na akci – nákup letenek, příprava marketingových materiálů, překlady dokumentů.
6

Účast na akci

Účastník propaguje svůj produkt na akci a navazuje kontakty.
7

Návrat z mezinárodní akce

Zhodnocení akce.

Dokumenty ke stažení

Termín na podaní přihlášky: 15. – 24. leden 2018

Reference

Jak bylo na CES?

Jak bylo na TechCrunch Disrupt New York a San Francisko?

Jaký byl Web Summit v Lisabonu nebo Slush v Helsinkách?

Hledáte radu?

Škáchová Markéta_web mala

Markéta Škáchová

Projektová manažerka

+420 296 342 653


jj

Co máme za sebou…

6

Výzev

7

Mezinárodních akcí

24

Startupů

Partner