Nastartujte své podnikání s CzechStarter.

Díky aktivitě CzechStarter budete po dobu 7 měsíců rozvíjet Vaše podnikatelské aktivity prostřednictvím poskytovaných specifických služeb mentoringu a poradenství.

Vybraným start-upům, kteří absolvují basic fázi, umožníme absolvovat gold fázi v místě, kde se rodí budoucnost. Během 2týdenního campu v Silicon Valley můžete načerpat zkušenosti a náhlednout do podnikatelského ekosystému vyspělého trhu.

Aktuální výzva pro účast v programu CzechStarter

Termín k podávání přihlášek:

29.1. – 10.3. 2019

Co můžete získat?

MENTORING

Pomoc od těch nejlepších v oboru

 • 7měsíční program
 • až 150 hod. mentoringu
 • rady od našich zkušených mentorů:

– praktické zkušenosti s komercializací produktu či služby

– mentoring v oblasti managementu, marketingu, řízení společnosti apod.

 

 •   85 % nákladů hrazeno Agenturou CzechInvest

PORADENSTVÍ

Oblasti, v kterých Vám pomůžeme:

 • finance
 • management
 • marketing a PR
 • organizace a výroba
 • právo
 • právní poradenství v oblasti duševního vlastnictví

 

 • 85 % nakladů hrazeno Agenturou CzechInvest

VIZIBILITA A PROPOJENÍ

Navázání kontaktů jj

 • prezentace Vašeho podnikatelského záměru na Fórech investorů
  před partnery a investory
 • možnost zúčastnit se networkingových akcí, setkávání s mentory, partnery
  a dalšími odborníky v oboru

GOLD

Dvoutýdenní camp v Silicon Valley
S pobytem jsou spojené tyto služby:

 • kancelářské prostory
 • mentoring
 • školení
 • překlady propagačních materiálů
 • vstupy na networkingové akce
 • meetingy s partnery
 • letenky

 

 • 75 % až 100 % nákladů hrazeno Agenturou CzechInvest

CzechStarter je určen
pro české podniky s:

 • inovativním existujícím produktem/službou
  popř. prototypem, beta verzí (nikoliv pouze nápad)
 • stářím od 0 do 3 let
 • maximálně 50 zaměstnanci
 • sídlem nebo provozovnou
  mimo region hlavního města Prahy
 • statutem právnické osoby
 • potenciálem k nadnárodnímu působení
 • růstovým potenciálem do budoucna

Jak to funguje?

1

Přihlášení

Pro zapojení do CzechStarter je potřeba vyplnit přihlášku na základě výzvy k účasti.
2

Výběr účastníků - 1. část

Posouzení splnění podmínek výzvy, formálních a výběrových kritérií.
3

Pre-mentoring

Vybraní žadatelé konzultují podnikatelský záměr s odborníkem z praxe a nastaví Plán rozvoje.
4

Výběr účastníků - 2. část

Žadatelé osobně prezentují svůj projekt před hodnotitelskou komisí.
5

Podpis smlouvy

S vybranými žadateli je uzavřena Smlouva o poskytnutí zvýhodněných služeb.
6

Basic fáze

Sedmiměsíční program, během kterého čerpáte služby mentorů a poradců.
7

Postupová komise

Postupová komise ověří Váš zájem a splnění podmínek k účasti v gold fázi.
8

Gold fáze

Po podpisu Dodatku ke Smlouvě absolvujete dvoutýdenní akcelerační camp v Silicon Valley.

Dokumenty ke stažení

Reference

společnosti a mentoři, kteří prošli projektem CzechEkoSystem (předchůdce CzechStarteru)

jj

Hledáte radu?

Vondráčková Anna_web_mala

Anna Vondráčková

Projektová manažerka

+420 296 342 428


Poskytnuté údaje budou sloužit pouze pro účely uchování komunikace a tedy zodpovězení dotazu, který byl prostřednictvím kontaktního formuláře zaslán. 

jj

Výsledky projektu CzechEkoSystem

111

Start-upů

147

Mentorů

6

Investic

Patron projektu

czechinvest_cz250