Nastartujte své podnikání s CzechStarter!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Díky CzechStarter budete po dobu 7 měsíců rozvíjet Vaše podnikatelské aktivity prostřednictvím poskytovaných specifických služeb mentoringu a poradenství.

Co můžete získat?

MENTORING

Pomoc od těch nejlepších v oboru.

One-2-one meetingy

Rady od našich zkušených mentorů:

40 až 150 hod. mentoringu

= praktické zkušenosti z podnikání

a dalších oblastí jako je

management

marketingu

řízení společnosti

jednání s investory

apod.

 

Hodnota služeb až do výše 375 000 Kč

PORADENSTVÍ

To jsou studie, statistiky a analýzy.

Prostřednictvím našich poradců pomáháme řešit náročné otázky týkající se financování, optimalizace nákladů, marketingu, PR, zvyšování hodnoty společnosti i právní otázky.

Oblasti, v kterých Vám pomůžeme:

 • finance
 • management
 • marketing a PR
 • organizace a výroba
 • právo
 • právní poradenství v oblasti duševního vlastnictví

Hodnota služeb až do výše 800 000 Kč

VIZIBILITA A PROPOJENÍ

Navázání kontaktů jj

Možnost využít budget na networkingové akce do výše 50 tis. korun

Možnost prezentace Vašeho podnikatelského záměru na Czech Starter Pitch Night
před partnery a investory

Součástí projektu je též

možnost zúčastnit se networkingových akcí,

setkávání s mentory, partnery

a dalšími odborníky v oboru během účasti v projektu i po ní

GOLD

Dvoutýdenní camp v Silicon Valley

Vybraným start-upům, kteří absolvují tzv. basic fázi, umožníme absolvovat gold fázi v místě, kde se rodí budoucnost.

Během 2-týdenního campu v Silicon Valley můžete načerpat zkušenosti a nahlédnout do podnikatelského ekosystému vyspělého trhu.


Silicon Valley Camp zahrnuje mentoring, školení, překlady propagačních materiálů, vstupy na networkingové akce, meetingy s partnery a letenky.

 

Hodnota služeb až do výše 275 000 Kč

CzechStarter je určen
pro české podniky s:

 • inovativním existujícím produktem/službou
  popř. prototypem, beta verzí (nikoliv pouze nápad)
 • stářím od 0 do 3 let
 • maximálně 50 zaměstnanci
 • sídlem nebo provozovnou
  mimo region hlavního města Prahy
 • statutem právnické osoby
 • potenciálem k nadnárodnímu působení
 • růstovým potenciálem do budoucna

Jak to funguje?

1

Přihlášení

Pro zapojení do CzechStarter je potřeba vyplnit přihlášku na základě výzvy k účasti.
2

Výběr účastníků - 1. část

Posouzení splnění podmínek výzvy, formálních a výběrových kritérií.
3

Pre-mentoring

Vybraní žadatelé konzultují podnikatelský záměr s odborníkem z praxe a nastaví Plán rozvoje.
4

Výběr účastníků - 2. část

Žadatelé osobně prezentují svůj projekt před hodnotitelskou komisí.
5

Podpis smlouvy

S vybranými žadateli je uzavřena Smlouva o poskytnutí zvýhodněných služeb.
6

Basic fáze

Sedmiměsíční program, během kterého čerpáte služby mentorů a poradců.
7

Postupová komise

Postupová komise ověří Váš zájem a splnění podmínek k účasti v gold fázi.
8

Gold fáze

Po podpisu Dodatku ke Smlouvě absolvujete dvoutýdenní akcelerační camp v Silicon Valley.

Dokumenty ke stažení

Katalogy poradenských služeb

Finance

sestavení finančního plánu a predikce, analýza nejvhodnější formy financování a nalezení partnera

Management

tvorba strategie, byznys plánu, business intelligence, které spočívá ve vymezení relevantního trhu, vyhledání a sestavení long listu potenciálních zákazníků či dodavatelů

Marketing a PR

sestavení marketingového plánu, poradenství v oblasti webové prezentace, online kampaní i offline aktivit

Organizace a výroba

procesní analýza, snižování nákladů, poradenství v oblasti HR

Právo

pracovněprávní poradenství, vstup investora, smlouvy, M&A, GDPR a další.

Právní poradenství v oblasti duševního vlastnictví

právní analýza, registrace ochranných známek, průmyslových vzorů, užitných vzorů, patentů na národní, evropské i mezinárodní úrovni, transakční podpora atd.

Reference

společnosti a mentoři, kteří prošli projektem CzechEkoSystem (předchůdce CzechStarteru)

jj

Hledáte radu?

Vondráčková Anna_web_mala

Anna Vondráčková

Projektová manažerka

+420 296 342 428


Poskytnuté údaje budou sloužit pouze pro účely uchování komunikace a tedy zodpovězení dotazu, který byl prostřednictvím kontaktního formuláře zaslán. 

jj

CzechStarter v číslech

20

podpořených startupů od roku 2016

60

mentorů a expertů v naší databázi

5

miliónů korun podpory od roku 2016