Naši mentoři jsou profesionálové na svém místě, kteří pomůžou nasměrovat Vaše projekty správným směrem.

 

Role mentora je považovaná za klíčovou, neboť mentor se stává oporou, rádcem, poskytovatelem cenné zpětné vazby, pozorovatelem, který Vám dokáže poskytnout konstruktivní kritiku.

Jeho hlavní motivací je ochota předávat praktické zkušenosti s komercializací produktu či služby, poskytnout mentoring v oblasti managementu, marketingu, řízení společnosti apod.
Mentor pomůže rozpoznat Váš potenciál a schopnosti. V neposlední řadě Vám pomůže zvýšit připravenost na získání finančních prostředků pro další rozvoj Vašeho podnikání.


  • Ondřej Staněk

    Konzultant, mentor a lektor na volné noze v stanekconsulting.cz

  • Alena Huberová

    AlenaHuberova.com (Business owner) a konzultant v Presenation.cz

  • Matěj Boruta

    akcionář ve společnostech Leverage Technology, společník v Leverage Investment a FERmakleri.cz

 Chcete se stát našim mentorem, pre-mentorem nebo expertem?

Vyberte si z následujících pozic a přidejte se k našemu týmu

Mentor CzechStarter

Na základě svých zkušeností z podnikání předává své business know-how podpořenému start-upu, dokáže nasměrovat start-upy správným směrem k dosažení vytyčených cílů a díky široké síti kontaktů jim napomáhá s realizací podnikatelského záměru.

Pre-mentor CzechAccelerator

pro Prezentační dovednosti 

V rámci přednášky a workshopu předává své zkušenosti a pomáhá start-upu s rozvojem prezentačních dovedností.

Mentor CzechDemo

Pomáhá rozpoznat potenciál a schopnosti start-upu, předává praktické zkušenosti v oblasti marketingu a zvyšuje připravenost start-upu při prezentaci na vybrané mezinárodní akci.

Pre-mentor CzechAccelerator

pro Business plán

V rámci přednášky na téma business plán poskytuje start-upům rady, jak správně sepsat Business plán a při osobním setkání poskytne start-upu zpětnou vazbu k jeho podnikatelskému záměru.

Pre-mentor CzechStarter

Na základě osobního setkání se start-upem zhodnotí jeho inovativnost a růstový potenciál do budoucna, poskytne start-upu zpětnou vazbu k jeho podnikatelskému záměru a doporučí mu nejvhodnější postup k jeho dalšímu rozvoji.

Expert hodnotitelské komise

Dobře se orientuje ve start-upovém prostředí a dokáže z podnikatelského záměru a osobní prezentace start-upu posoudit, zda je start-up atraktivní pro zákazníky či případné investory a má potenciál pro další rozvoj.

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás a my Vám pomůžeme

Buchalcevová Zuzana_web final final

Zuzana Buchalcevová

Projektová manažerka

+420 296 342 497


Poskytnuté údaje budou sloužit pouze pro účely uchování komunikace a tedy zodpovězení dotazu, který byl prostřednictvím kontaktního formuláře zaslán.