Reference

jj

Přečtěte si zkušeností našich startupů, mentorů nebo investorů…


 • Contiqua

  "Dá se říct, že účast v projektu nám přinesla celkovou proměnu společnosti z naivního start-upu ve skutečně fungující a dynamickou firmu. Krom toho také řadu kontaktů a možností, které dozrají teprve v budoucnu."

 • Sewio Networks s. r. o.

  "V prvé řadě nám účast v projektu přinesla spolupráci se zkušeným mentorem, který nám pomohl nastavit efektivní obchodní model. Převážně se jednalo o vytváření partnerských kanálů, které jsme ze začátku brali na lehkou váhu. Nyní již máme partnery v některých zemích v Evropě a vyjednáváme s novými partnery z New Yorku a z Californie. Uvědomujeme si, jak důležité bylo se na tento proces připravit. Nejdůležitějším přínosem byly znalosti, které nás připravily na vstup investora a technické záležitosti, jako investiční smlouva, akvizice, valné hromady či správní rady. Ve všech těchto směrech nám pomohl mentor otevřít oči a dobře se na vstup investora připravit."

 • Luxium

  "Díky profesionálnímu poradenství, kterého se nám dostalo v rámci projektu CzechEkoSystem, jsme získali potřebné know-how do začátku podnikání od profesionálů ve svém oboru s prakticky minimálními investicemi. Projekt CzechEkoSystem nám velice usnadnil a urychlil celý start. Díky němu jsme ocitli s finálním produktem v galerii czechdesign jen několik měsíců po skončení projektu. Pokud bychom se projektu neúčastnili, museli bychom všechny informace vyhledávat a vše bychom se učili z dostupných zdrojů."

 • Tomáš Sýkora

  "Na koučování bylo pozoruhodné sledovat, jak rychlý byl přechod projektů od úvodní revize cílů ke konkrétním výsledkům. Příjemná a ojedinělá byla pro mě motivace a chuti lidí, se kterými jsem spolupracoval. Ti vesměs neměli zkušenost s placenými konzultacemi ani s tím, co od nich očekávat. Když ale zjistili, že doporučení, postupy a kontakty jim přinášejí okamžité výsledky, byla spolupráce i lidsky velmi příjemná."

 • Adam Kurzok

  "Díky CzechEkoSystemu jsem s koučovaným projektem navázal intezivní vztah a snad i pomohl růstu z malé firmy po dnešní milionový startup. Lidsky jsme si sedli a stýkáme se dodnes."

 • Reporting.CZ

  "Agentura CzechInvest nám zajistila jedinečnou možnost využít služeb Deloitte. Deloitte nám v rámci projektu posoudili IT bezpečnost celé navržené infrastruktury a obsluhy zákazníků. Jejich výrok ohledně úrovně zabezpečení nám zajistil klíčové zakázky a reference velkých mezinárodních zákazníků. Dalším výstupem projektu bylo vytvoření marketingové strategie a podpora při přípravě příspěvků do dvou pro Reporting.cz úspěšných konferencí. Deloitte pro Reporting.cz revidovali mezinárodní smluvní koncept upravující poskytování cloudových služeb a nakonec se stala pro Reporting.cz zajímavým obchodním partnerem."

 • Jan Všianský

  "Koučování v rámci CzechEkoSytemu mi dalo jedinečnou příležitost věnovat se několika projektům dlouhodobě a pomoci jim s ověřením úvodních domněnek, průzkumem trhu, návrhem prodejní a marketingové strategie, obchodního modelu ap. Oceňuji, že na rozdíl od běžných konzultací, bylo možné jít daleko více do detailu."

 • Legito s. r. o.

  "Díky projektu CzechDemo a jeho podpoře nám bylo umožněno prezentovat aplikaci Legito na mezinárodní konferenci TechCrunch Disrupt v Londýně. V rámci dvoudenní účasti se nám podařilo získat důležité reakce od návštěvníků konference, místních podnikatelů, ale i partnerů, se kterými jsme se již v rámci konference domluvili na konkrétní formě spolupráce. Mimo to jsme získali i řadu kontaktů a absolvovali schůzky s potencionálními investory, přičemž jejich přínos bude možné hodnotit teprve až s odstupem času."

 • SoftGate Systems

  "Díky účasti v projektu CzechEkoSystem jsme získali kouče, zkušeného člověka z IT branže, který nám pomohl v přerodu z firmičky hledající náhodné zakázky ve stabilní firmu s fungujícím marketingem a obchodem. Ač jsme projekt úspěšně dokončili před více než rokem, tak z něj stále čerpám a získaného know-how a navázaných kontaktů nadále využívám."

 • Jiří Rychetský

  "Myslím, že záměr Czechinvestu v projektu Czechekosystem spočívající v pomoci menším firmám v rozvoji a růstu předáním zkušeností při společném hledání řešení nejen pro případy, kde je “zrovna tlačí bota,” se v našem případě skvěle podařil. Firma Reporting.cz, kterou jsem měl možnost během vymezeného času koučovat významně pokročila s definováním partnerské sítě a vztahů v ní, s nastavením standardních interních procesů a s nalezením vhodných kanálů pro spolupráci. To vše se následně projevilo v lepším fungování firmy a v nárůstu objemu poskytovaných služeb. Jako velký přínos tohoto programu vnímám, že začínajícím firmám se díky CzechInvestu otevřely dveře k odborným poradcům, jejich službám a navázání dlouhodobých vztahů, umožňující předání know-how, na které by jinak nedosáhly. Za mne si tedy tento projekt zaslouží pochvalu."

 • Jiří Šimonek – DAP Services a. s.

  "Velice si ceníme podpory CzechInvestu a vlády ČR při hledání správných odborníků z oblasti patentové ochrany s cílem získat ochranu pro náš produkt. Po dlouholetém tápání na Českém trhu jsme velice rychle nalezli odborníky, čímž se náš problém vyřešil, a začali jsme náš produkt úspěšně chránit."

 • Kuberg

  "Pobyt v USA naplnil nad očekávání naše cíle a ukázal nám, že máme potenciál se rovnocenně měřit se zahraničními konkurenty. Síla programu spočívá v rychlosti získání orientace v daném prostředí a navázání důležitých kontaktů." Michal Kubánek, společnost Kuberg

 • IDEA RS

  "Program CzechAccelerator nám pomohl provést to, o čem jsme již řadu měsíců polemizovali – expandovat na asijský trh. Během pobytu se nám podařilo zrealizovat první prodeje, navázat řadu obchodních kontaktů a nastartovat spolupráci s univerzitami. Významně jsme si také rozšířili vědomosti o tom, jak funguje trh našeho softwaru nejen v Singapuru, ale i ostatních zemích regionu."

 • UserBrain

  "Čtyři měsíce strávené v programu byly něco, co jsme měli absolvovat mnohem dříve a přestože původní projekt Graffiti Walls neměl okamžitý úspěch, změna mindsetu a hlavně obrovské možnosti a příležitosti (díky kterým nyní ostatně fungujeme) byly neocenitelným přínosem." Jakub Heglas, UserBrain

 • CATHEDRAL Software, s.r.o.

  "Projekt CzechAccelerator nám velmi pomohl s proniknutím na zahraniční trh. Náš úspěch v destinaci byl dán především seznámením se se správnými lidmi a k tomu nám vydatně pomohl tým mentorů spolupracujících s CzechAcceleratorem. V průběhu pobytu se podařilo získat klíčové informace o rozsahu amerického trhu pro náš produkt a dále klíčové informace o legislativních podmínkách."

 • Designeros

  "V průběhu tří měsíců udělala společnost Designeros s.r.o. velký krok vpřed, co se týče monitorování podnikatelského prostředí a chování zákazníků v regionu Jihovýchodní Asie. Rozpoznali jsme hlavní problémy, které pramení z odlišnosti prostředí a našli, kontaktovali jsme potenciální partnery."

 • Czechgeeks

  "Být v Silicon Valley nebo na jakémkoliv podobném místě je dobré také v tom, že to člověka neskutečně motivuje. Potkáváte se s úspěšnými lidmi, které jste doposud znali jen z médií, povídáte s nimi na večerních akcích, chodíte na schůzky do firem, které jsou ikonami úspěchu v IT."

 • System4u s.r.o.

  "CzechAccelerator považujeme za výborný, i přes fakt, že se nám nepodařilo uzavřít konkrétní smlouvy přímo v Singapuru. Byl velmi přínosný z pohledu seznámení se s novými trendy v oblasti našeho oboru či s podnikatelským a kulturním prostředím v regionu SEA a příprava pro další kroky v Singapuru."

 • Pavel Habarta

  "Koučování v rámci projektu CzechEkoSystem mi umožnilo prohloubit spolupráci s českou start-up komunitou. Věnoval jsem se třem začínajícím společnostem, jimž jsem pomáhal s obchodem a monetizací, s průnikem směrem do korporátních struktur, s financováním formou rizikového kapitálu a v neposlední řadě i s internacionalizací jejich aktivit se zaměřením na trhy EU, USA a JV Asie."

 • Foreigners.cz

  "Projekt CzechEkoSystem nám pomohl posunout firmu o další stupeň výše. Více zesystematizovat procesy, proškolit sebe a díky tomu posunout i tým a rozšířit si obzory. Finanční podpora nám pomohla celý zmiňovaný vývoj firmy zrychlit protože sami bychom nemohli uvolnit tolik financí na koučování. Mělo to pro nás obrovský přínos jak v osobním, tak i firemním růstu. A přestože koučování bylo zaměřeno na jednu oblast a jen pár lidí z týmu, ty dopady byly komplexnější jak jsem psala výše. Byla to naše první finanční podpora zvenčí a jsme rádi, že jsme měli možnost ji takto využít. Moc děkujeme!"

12