Reference

jj

Přečtěte si zkušeností našich startupů, mentorů nebo investorů…


 • Legito s. r. o.

  "Díky projektu CzechDemo a jeho podpoře nám bylo umožněno prezentovat aplikaci Legito na mezinárodní konferenci TechCrunch Disrupt v Londýně. V rámci dvoudenní účasti se nám podařilo získat důležité reakce od návštěvníků konference, místních podnikatelů, ale i partnerů, se kterými jsme se již v rámci konference domluvili na konkrétní formě spolupráce. Mimo to jsme získali i řadu kontaktů a absolvovali schůzky s potencionálními investory, přičemž jejich přínos bude možné hodnotit teprve až s odstupem času."

 • Six Guys Labs s.r.o.

  "Techcrunch Disrupt v Londýně pro nás znamenal především možnost ukázat světu náš produkt – Actijoy. Odborná veřejnost, investoři i jiné start-upy převažovali v návštěvnosti nad koncovými zákazníky. Vzhledem k tomu, že cílem bylo představit produkt především odborné veřejnosti, případným partnerům a investorům, nás skladba návštěvníků nezaskočila. Výrazným posunem vpřed pro nás byly kladné reakce na náš produkt a pozitivní kritika, která nám pomohla lépe formulovat prezentaci našeho systému. Jednoznačným úspěchem pak byla možnost přednést náš pitch přímo zahraničním investorům, kteří si naši společnost vybrali díky platformě Crunchmatch, která páruje investory s jednotlivými start-upy a organizačně zastřešuje jejich setkání. Celá akce byla perfektně připravená, a i když se vyskytly drobné provozní problémy, organizátoři se s nimi statečně vypořádali. Menší vadou na kráse byla pouze menší mediální účast a nižší návštěvnost ve druhém výstavním dni. Tedy v den, kdy vystavovaly české start-upy. I přesto jsme dokázali získat hodnotné kontakty, na kterých můžeme budovat nové obchodní vazby napříč cílovými zahraničními trhy pro náš produkt. Jsme start-up a bez podpory Czechdemo bychom nebyli schopní akci zafinancovat z vlastních zdrojů. Děkujeme za podporu, které si velmi vážíme!"

 • Oscar Senior

  "Díky podpoře od CzechInvest a projektu CzechDemo jsme se mohli v lednu 2017 zúčastnit konference CES v Las Vegas. CES byl pro nás spojen s oficiálním spuštěním aplikace Oscar Senior v anglicky mluvících zemích. Cílem naší účasti bylo rozvíjet naše podnikání skrze partnery, díky kterým se náš produkt dostane k většímu počtu uživatelů. V průběhu čtyřdenní konference se nám podařilo získat nejen spoustu kontaktů na potenciální partnery, ale také cennou zpětnou vazbu. Dalším úspěchem pak bezesporu byla možnost prezentovat Oscar Senior na Startup Stage v rámci pitch soutěže v oblasti Lifestyle and Digital Health. Je jisté, že celkový přínos akce bude možné zhodnotit až za nějakou dobu, nyní (týden po návratu) vnímáme celou akci velmi pozitivně. Chválíme iniciativu CzechInvestu a jejich ochotu začínajícím podnikatelům pomáhat. Jako startup oceňujeme finanční podporu, bez níž by byla účast na CESu velmi finančně náročná. Pokud bude možnost, rádi se CESu nebo podobné akce znovu zúčastníme."

 • StatusDroid

  Lukáš Pour, CEO: "Díky programu CzechDemo jsme měli možnost prezentovat Statusdroid na globální konferenci TechCrunch Disrupt San Franciscu. V rámci třídenní konference se nám podařilo validovat náš produkt na globálním trhu a získat cennou zpětnou vazbu od účastníků. Získali jsme také nemalý počet zákazníků z řad ostatních vystavujících startupů. Doplňující akce pořádané agenturou CzechInvest v San Franciscu pak pomohly seznámit se s místní kulturou a získat reálné informace od startupů již aktivně fungujících v USA. Celkově akci hodnotíme jako velmi přínosnou."

 • ViaGoood

  Michal Valta, CEO společnosti Largos Media: "V podnikání jsou ze všeho nejdůležitější kontakty na ty správné lidi. V tomto směru je pro nás spolupráce s CzechInvestem neocenitelná. Účastí na TechCrunch Disrupt New York a San Francisco jsme měli možnost se dostat do kontaktu s dodavateli, kteří jsou pro vstup na americký trh klíčoví. CzechInvest pro nás zajistil také skvělý doprovodný program, který bychom nikdy sami nedokázali z České republiky realizovat. Spolupráce s CzechInvestem nám ušetřila nejen spoustu času, ale otevřela nám nové horizonty před vstupem na americký trh. Pokud kdokoliv uvažuje s globálními ambicemi je CzechInvest nepochybně ten správný partner."