Reference

jj

Přečtěte si zkušeností našich startupů, mentorů nebo investorů…


 • Zdeněk Rudolský

  "V rámci projektu CzechEkoSystem se podařilo několik dobrých propojení mentora a startupu. Díky této podpoře a spolupráci jsem i já měl možnost podílet se na úspěchu, který by jinak nebyl. Zejména proto, že startup je úplně na začátku a dost lidí nemá zájem mu v plně rizikovém prostředí věnovat svůj čas či finance."

 • Six Guys Labs s.r.o.

  "Techcrunch Disrupt v Londýně pro nás znamenal především možnost ukázat světu náš produkt – Actijoy. Odborná veřejnost, investoři i jiné start-upy převažovali v návštěvnosti nad koncovými zákazníky. Vzhledem k tomu, že cílem bylo představit produkt především odborné veřejnosti, případným partnerům a investorům, nás skladba návštěvníků nezaskočila. Výrazným posunem vpřed pro nás byly kladné reakce na náš produkt a pozitivní kritika, která nám pomohla lépe formulovat prezentaci našeho systému. Jednoznačným úspěchem pak byla možnost přednést náš pitch přímo zahraničním investorům, kteří si naši společnost vybrali díky platformě Crunchmatch, která páruje investory s jednotlivými start-upy a organizačně zastřešuje jejich setkání. Celá akce byla perfektně připravená, a i když se vyskytly drobné provozní problémy, organizátoři se s nimi statečně vypořádali. Menší vadou na kráse byla pouze menší mediální účast a nižší návštěvnost ve druhém výstavním dni. Tedy v den, kdy vystavovaly české start-upy. I přesto jsme dokázali získat hodnotné kontakty, na kterých můžeme budovat nové obchodní vazby napříč cílovými zahraničními trhy pro náš produkt. Jsme start-up a bez podpory Czechdemo bychom nebyli schopní akci zafinancovat z vlastních zdrojů. Děkujeme za podporu, které si velmi vážíme!"

 • Oscar Senior

  "Díky podpoře od CzechInvest a projektu CzechDemo jsme se mohli v lednu 2017 zúčastnit konference CES v Las Vegas. CES byl pro nás spojen s oficiálním spuštěním aplikace Oscar Senior v anglicky mluvících zemích. Cílem naší účasti bylo rozvíjet naše podnikání skrze partnery, díky kterým se náš produkt dostane k většímu počtu uživatelů. V průběhu čtyřdenní konference se nám podařilo získat nejen spoustu kontaktů na potenciální partnery, ale také cennou zpětnou vazbu. Dalším úspěchem pak bezesporu byla možnost prezentovat Oscar Senior na Startup Stage v rámci pitch soutěže v oblasti Lifestyle and Digital Health. Je jisté, že celkový přínos akce bude možné zhodnotit až za nějakou dobu, nyní (týden po návratu) vnímáme celou akci velmi pozitivně. Chválíme iniciativu CzechInvestu a jejich ochotu začínajícím podnikatelům pomáhat. Jako startup oceňujeme finanční podporu, bez níž by byla účast na CESu velmi finančně náročná. Pokud bude možnost, rádi se CESu nebo podobné akce znovu zúčastníme."

 • PIXBUF s.r.o.

  "Podpora společnosti CzechInvest v rámci projektu CzechDemo nám jako začínajícímu start-upu umožnila zúčastnit se akce takového formátu, jako byl CES. Velice dobré PR aktivity kolem účasti českých startupů nám přinesly zajímavé kontakty také z ČR. Dále se nám díky možnosti zůstat v USA déle podařilo domluvit další partnerství se zajímavými hráči na trhu fotografie. Účast na akci hodnotíme velice pozitivně, od finanční podpory, přes organizaci až po výsledky."

 • Be3D s.r.o.

  "USA nabízí zajímavé příležitosti, a ačkoliv se říká, že v oblasti 3D tisku jsou Američané výrazně před námi, my jsme zjistili, že to tak úplně není pravda. S nadsázkou můžeme říci, že se nám snad podařilo najít náš „americký sen. Účast v programu CzechAccelerator nám přinesl strategické partnerství s brněnskou firmou Y Soft Corporation."

 • KiWi Digital s. r. o.

  "Program CzechAccelerator nám otevřel dveře i oči, jak připravit produkt pro americký a potenciálně i globální trh. Naučili jsme se účinně prezentovat a pitchovat a navazovat kontakty. Zdokonalili jsme se v produktovém managementu používáním MVP (Minimum Viable Product). Díky získaným zkušenostem jsme se rozhodli dále pokračovat v působení na americkém trhu, i po skončení tohoto programu. Náš oficiální pobyt s CzechAcceleratorem jsme zakončili založením americké entity společnosti a podáním finálního patentu Oscara."

 • PRESENTIGO s. r. o.

  "Silicon Valley má několik významných specifik. Je zde velká koncentrace startupů, hlad investorů po kvalitních projektech a naprosto perfektně zde fungují tzv. meetupy, což jsou setkávací akce a technologické meetingy, kde se skrze networking můžete dostat k zajímavým kontaktům z businessu."

 • XTND s.r.o.

  "Díky spolupráci s CzechInvestem a účasti v programu CzechDemo jsme se prezentovali na největším a nejznámějším veletrhu spotřební elektroniky CES 2017 v Las Vegas. Tím, že jsme byli ochuzeni o administrativu a řešení různých povolení, vstupenek a místa k prezentaci, jsme se naplno soustředili na přípravu na akci a díky tomu vzali i více členů našeho týmu. Výhodou účasti CI bylo také i přímé setkání s lidmi, kteří jsou hlavní organizátoři samotného CES. Událost proběhla bez větších komplikací a zprostředkovala nám hodně příležitostí a setkáni jak s koncovými klienty, tak s potencionálními partnery i hrstkou investorů, se kterými teď vyjednáváme. V porovnání s TechCrunch Disrupt London na podzim 2016 se jednalo o mnohonásobně větší akci, ze které jsme vyčerpali mnohem více, než jsme doufali. Disrupt London byl na poměry TC skromnějšího charakteru. To bylo způsobeno i tím, že se české firmy prezentovaly až druhý den, kdy zde bylo méně novinářů a celkově méně návštěvníků. TC bylo skvělou přípravou pro CES. To co se tedy nepodařilo v Londýně, se podařilo na CES. Díky programu CzechDemo jsme tedy získali příležitost prezentovat se na celosvětově uznávaných akcích a navíc jsme byli ušetřeni podstatné operativy co se organizace akcí týče."

 • ARKO-CONSULT s.r.o.

  "CzechInvest v rámci svých aktivit přišel s dobrou iniciativou, jak napomoci inovativním firmám při komercializaci inovativních technologií. Tento program je určitě důležitým prvkem při vytváření „knowledge based economy“ prostředí v ČR."

 • Webdevel s. r. o.

  "CzechAccelerator je skvělý projekt a byl pro nás velkým přínosem. Během našeho pobytu ve Švýcarsku jsme načerpali spousty znalostí a zkušeností ze kterých čerpáme dodnes. Rovněž jsme získali několik důležitých kontaktů a s některými dodnes spolupracujeme. Projekt CzechAccelerator nelze jinak než doporučit." Jaroslav Tereštík, www.webdevel.cz

 • Galavito Heating Table (Galavito s.r.o.)

  "Koučování od zkušeného mentora a kouče v rámci projektu CzechEkoSystem nám pomohlo získat cenné know-how a z nápadu na vyhřívaný stolek vytvořit jedinečný produkt, který dnes s úspěchem prodáváme v ČR a v zahraničí. Během koučování jsme dokončili vývoj našeho produktu a připravili se na jeho výrobu. Velmi užitečný byl pro nás "nezávislý pohled" kouče na věc, díky kterému jsme mohli výzvy snadněji překonat, což nás posunulo k vytyčenému cíli. Díky projektu CzechEkoSystem jsme také získali zajímavé kontakty a podnikatelské zkušenosti."

 • Flavekotrade

  "Možnost potkat absolventy elitních škol a poté podnikatele, začínající i velké současné osobnosti businessu a osobně s nimi hovořit, skýtá obrovskou inspiraci napříč obory a mění celkovou filosofii podnikání a náhled na úspěch. A to v dobrém slova smyslu proti všemu, jak to máme zažité v ČR. Stejně tak je velmi nakažlivý entuziasmus všech okolo Vás."

 • StatusDroid

  Lukáš Pour, CEO: "Díky programu CzechDemo jsme měli možnost prezentovat Statusdroid na globální konferenci TechCrunch Disrupt San Franciscu. V rámci třídenní konference se nám podařilo validovat náš produkt na globálním trhu a získat cennou zpětnou vazbu od účastníků. Získali jsme také nemalý počet zákazníků z řad ostatních vystavujících startupů. Doplňující akce pořádané agenturou CzechInvest v San Franciscu pak pomohly seznámit se s místní kulturou a získat reálné informace od startupů již aktivně fungujících v USA. Celkově akci hodnotíme jako velmi přínosnou."

 • ViaGoood

  Michal Valta, CEO společnosti Largos Media: "V podnikání jsou ze všeho nejdůležitější kontakty na ty správné lidi. V tomto směru je pro nás spolupráce s CzechInvestem neocenitelná. Účastí na TechCrunch Disrupt New York a San Francisco jsme měli možnost se dostat do kontaktu s dodavateli, kteří jsou pro vstup na americký trh klíčoví. CzechInvest pro nás zajistil také skvělý doprovodný program, který bychom nikdy sami nedokázali z České republiky realizovat. Spolupráce s CzechInvestem nám ušetřila nejen spoustu času, ale otevřela nám nové horizonty před vstupem na americký trh. Pokud kdokoliv uvažuje s globálními ambicemi je CzechInvest nepochybně ten správný partner."

12