Pavel Habarta

„Koučování v rámci projektu CzechEkoSystem mi umožnilo prohloubit spolupráci s českou start-up komunitou. Věnoval jsem se třem začínajícím společnostem, jimž jsem pomáhal s obchodem a monetizací, s průnikem směrem do korporátních struktur, s financováním formou rizikového kapitálu a v neposlední řadě i s internacionalizací jejich aktivit se zaměřením na trhy EU, USA a JV Asie.“