Jiří Rychetský

SoftGate Systems
29.12.2016
Jiří Šimonek – DAP Services a. s.
4.1.2017

„Myslím, že záměr Czechinvestu v projektu Czechekosystem spočívající v pomoci menším firmám v rozvoji a růstu předáním zkušeností při společném hledání řešení nejen pro případy, kde je “zrovna tlačí bota,” se v našem případě skvěle podařil. Firma Reporting.cz, kterou jsem měl možnost během vymezeného času koučovat významně pokročila s definováním partnerské sítě a vztahů v ní, s nastavením standardních interních procesů  a s nalezením vhodných kanálů pro spolupráci. To vše se následně projevilo v lepším fungování firmy a v nárůstu objemu poskytovaných služeb. Jako velký přínos tohoto programu vnímám, že začínajícím firmám se díky CzechInvestu otevřely dveře k odborným poradcům, jejich službám a navázání dlouhodobých vztahů, umožňující předání know-how, na které by jinak nedosáhly. Za mne si tedy tento projekt zaslouží pochvalu.“