Legito s. r. o.

Jan Všianský
22.12.2016
SoftGate Systems
29.12.2016

„Díky projektu CzechDemo a jeho podpoře nám bylo umožněno prezentovat aplikaci Legito na mezinárodní konferenci TechCrunch Disrupt v Londýně. V rámci dvoudenní účasti se nám podařilo získat důležité reakce od návštěvníků konference, místních podnikatelů, ale i partnerů, se kterými jsme se již v rámci konference domluvili na konkrétní formě spolupráce. Mimo to jsme získali i řadu kontaktů a absolvovali schůzky s potencionálními investory, přičemž jejich přínos bude možné hodnotit teprve až s odstupem času.“