Sewio Networks s. r. o.
18.10.2016
Tomáš Sýkora
20.12.2016

„Díky profesionálnímu poradenství, kterého se nám dostalo v rámci projektu CzechEkoSystem, jsme získali potřebné know-how do začátku podnikání
od profesionálů ve svém oboru s prakticky minimálními investicemi. Projekt CzechEkoSystem nám velice usnadnil a urychlil celý start. Díky němu jsme ocitli s finálním produktem v galerii czechdesign jen několik měsíců po skončení projektu. Pokud bychom se projektu neúčastnili, museli bychom všechny informace vyhledávat a vše bychom se učili z dostupných zdrojů.“