Sewio Networks s. r. o.

Contiqua
18.10.2016
Luxium
18.10.2016

„V prvé řadě nám účast v projektu přinesla spolupráci se zkušeným mentorem, který nám pomohl nastavit efektivní obchodní model. Převážně se jednalo
o vytváření partnerských kanálů, které jsme ze začátku brali na lehkou váhu. Nyní již máme partnery v některých zemích v Evropě a vyjednáváme s novými partnery z New Yorku a z Californie. Uvědomujeme si, jak důležité bylo se na tento proces připravit. Nejdůležitějším přínosem byly znalosti, které nás připravily
na vstup investora a technické záležitosti, jako investiční smlouva, akvizice, valné hromady či správní rady. Ve všech těchto směrech nám pomohl mentor otevřít oči a dobře se na vstup investora připravit.“