System4u s.r.o.

Czechgeeks
10.1.2017
Pavel Habarta
11.1.2017

„CzechAccelerator považujeme za výborný, i přes fakt, že se nám nepodařilo uzavřít konkrétní smlouvy přímo v Singapuru. Byl velmi přínosný z pohledu seznámení se s novými trendy v oblasti našeho oboru či s podnikatelským a kulturním prostředím v regionu SEA a příprava pro další kroky v Singapuru.“