Flavekotrade

Galavito Heating Table (Galavito s.r.o.)
17.5.2017
StatusDroid
21.11.2017

 

„Možnost potkat absolventy elitních škol a poté podnikatele, začínající i velké současné osobnosti businessu a osobně s nimi hovořit, skýtá obrovskou inspiraci napříč obory a mění celkovou filosofii podnikání a náhled na úspěch. A to v dobrém slova smyslu proti všemu, jak to máme zažité v ČR. Stejně tak je velmi nakažlivý entuziasmus všech okolo Vás.“