Nepromeškejte příležitost podat přihlášku
k účasti na TechCrunch Disrupt San Francisco 2017!

jj
jj

Jako Účastník aktivity CzechDemo budete mít jedinečnou možnost zúčastnit se vyhlášených mezinárodních start-upových akcí (konferencí, festivalů,veletrhů, atd.), na kterých budete mít příležitost prezentovat svůj produkt/službu, ucházet se o zájem investora a během networkingu navázat důležité kontakty.

CzechDemo je určen
pro české podniky s:

 • inovativním produktem/službou min. prototypem/beta verzí produktu
 • stářím do 5 let
 • maximálně 50 zaměstnanci
 • sídlem v ČR a provozovnou mimo region hlavního města Prahy
 • statutem právnické osoby
 • motivací mezinárodně působit

Co můžete získat?

ÚČAST NA AKCI

Vstup na akci a vlastní výstavní stánek

 • vstupné na akci včetně výstavního stánku na danou akci
 • poplatek za účast v rámci soutěže (možnost získat investici či věcné ceny)
 • 75 % nákladů hrazeno Agenturou CzechInvest

MENTORING A PORADENSTVÍ

Cenné rady od zkušených mentorů

 • mentoring od zkušených mentorů
 • až 10 hodin poradenství (pomoc se zpracováním prezentace na danou akci)
 • 100 % nákladů hrazeno Agenturou CzechInvest

LETENKY

Doprava na zahraniční akci

 • letenky pro dvě osoby účastnící se CzechDemo
 • 50 % nákladů hrazeno Agenturou CzechInvest

MARKETINGOVÉ MATERIÁLY A PŘEKLADY

Důkladná příprava na propagaci

 • pomoc s přípravou propagačních materiálů vč. překladů
 • 100 % nákladů hrazeno Agenturou CzechInvest

II. doplňková výzva otevřena od 17.3.2017 do 2.5.2017

Příjem přihlášek od 18.4.2017 do 2.5.2017

Jak to funguje?

1

Přihlášení

Přihlášení do CzechDemo probíhá prostřednictvím přihlášky na základě výzvy k účasti.
2

Výběr účastníků - 1. část

Posouzení splnění podmínek výzvy, formálních a výběrových kritérií.
3

Výběr účastníků - 2. část

Hodnocení výběrových a hodnotících kritérií. Žadatelé osobně prezentují svůj projekt před hodnotitelskou komisí.
4

Podpis smlouvy

S vybranými Žadateli je uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory.
5

Příprava na účast na akci

Příprava na akci – nákup letenek, příprava marketingových materiálů, překlady dokumentů.
6

Účast na akci

Účastník propaguje svůj produkt na akci a navazuje kontakty.
7

Návrat z mezinárodní akce

Zhodnocení akce.

Hledáte radu?

012

Ing. Markéta Škáchová

Projektová manažerka

+420 296 342 653


Reference

Jak bylo na CES?

jj

Co máme za sebou…

1

Výzva

2

Mezinárodní akce

6

Startupů

Partner