Spolupracujeme

Mentoři

Naši mentoři jsou profesionálové na svém místě, kteří pomůžou nasměrovat Vaše projekty správným směrem.

 

Role mentora je považovaná za klíčovou, neboť mentor se stává oporou, rádcem, poskytovatelem cenné zpětné vazby, pozorovatelem, který Vám dokáže poskytnout konstruktivní kritiku.

Jeho hlavní motivací je ochota předávat praktické zkušenosti s komercializací produktu či služby, poskytnout mentoring v oblasti managementu, marketingu, řízení společnosti apod.
Mentor pomůže rozpoznat Váš potenciál a schopnosti. V neposlední řadě Vám pomůže zvýšit připravenost na získání finančních prostředků pro další rozvoj Vašeho podnikání.

Dále spolupracujeme s

Máte zájem se dozvědět více?

Kontaktujte nás!

Poskytnuté údaje budou sloužit pouze pro účely uchování komunikace a tedy zodpovězení dotazu, který byl prostřednictvím kontaktního formuláře zaslán.